Symboly městyse

Městysi Lázním Toušeni bylo uděleno právo užívat obecní symboly – znak a vlajku. Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT). Pro bližší informace navštivte stránky registru komunálních symbolů parlamentu České republiky REKOS, který zajišťuje centrální evidenci informací o obecních symbolech České republiky.

Heraldický znak

Heraldický znak městyse je tvořen děleným štítem, nahoře polceným. V prvním rudém poli se nachází český lev, v druhém stříbrném poli na černé půdě modrá fontána s modrým tryskajícím pramenem. V dolním zlatém poli modré dvojité vlnité břevno.

Datum rozhodnutí přidělení: 7/15/1993f

Číslo rozhodnutí: 10

lazne tousen

 

[Kresba znaku městyse: D. Hubert B. Chesshyre, L. V. O., M. A., F. S. A., Chester Herald, 1993. Podklady poskytl: RNDr. Jan Králík, CSc.]

Vlajka

Vlajka městyse je po celé délce půlená, bílo-modrá, uprostřed je umístěn symbol lázeňského pramene střídavých barev.

Datum rozhodnutí přidělení: 6/6/1991

Číslo rozhodnutí: 423

Zdroj: Registr komunálních symbolů parlamentu České republiky


Vytisknout   E-mail